Pensjonat dla Koni

Pensjonat dla koni, szkolenie i ujeżdżanie

 • Piękne tereny do jazdy konnej z wyznaczonymi szlakami konnymi.
 • Zajeżdżanie młodych koni od podstaw oraz prowadzenie dalszych etapów szkolenia.
 • Duże trawiaste łąki.
 • Do dyspozycji ujeżdżalnia.
 • Możliwość treningu sportowego.
 • Przygotowywanie koni do zawodów.
 • Przygotowywanie koni do prób dzielności.
 • Oduczanie złych nawyków oraz korekcja nieodpowiedniego zachowania koni.
 • Zajeżdżanie kuców.
 • Możliwość oddania konia w trening.
 • Do dyspozycji stajnia otwarta oraz boksy namiotowe na pastwisku.
 • Siano i słoma pochodzące z upraw ekologicznych.